Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

Ngày đăng: 30/10/2017
Tên gói thầu: Gói BG3: Xây lắp và lắp đặt thiết bị cải tạo hệ thống thu gom nước thải. Tên dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - dự án thành phần... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/10/2017
Tên gói thầu: Gói thầu BG2: Xây lắp Đường Vành Đai Đông Bắc Tên dự án: Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB – Dự án thành phần tỉnh Bắc... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/10/2017
Kế hoạch đấu thầu cập nhật mới nhất được ADB phê chuẩn 1. Tổng quan Các quy trình cần tuân thủ đối với việc đấu thầu hàng hóa, các dịch vụ phi tư vấn và các công... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/10/2017
Thông Báo Mời Thầu Ngày: 24 tháng 7 năm 2017 Tên và số khoản vay: 3353-VIE: Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng giai đoạn 2. Số và tên hợp đồng: Gói BG1:... Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 83
Tổng số trong ngày: 4846
Tổng số trong tuần: 4845
Tổng số trong tháng: 65879
Tổng số truy cập: 109526