Thông tin chung Thông tin chung

Ngày đăng: 09/11/2017
Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/10/2017
STT Họ và Tên Chức vụ Ngày sinh Di động Email 1 Nguyễn Tiến Tùng Giám đốc 07/11/1975 0913257888 ... Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 83
Tổng số trong ngày: 4793
Tổng số trong tuần: 4792
Tổng số trong tháng: 65826
Tổng số truy cập: 109473