Tái định cư Tái định cư

Ngày đăng: 02/01/2018
Định nghĩa các thuật ngữ chính Bên bị ảnh hưởng: Là những bên liên quan bị ảnh hưởng bởi hoạt động thu hồi đất, tái định cư, các tác động môi trường và các hoạt động thi công, hoặc có khiếu nại... Xem tiếp
Ngày đăng: 31/10/2017
I. Công tác dọn dẹp mặt bằng đường Trần Quang Khải: 1. Kết quả thực hiện cho đến nay: Tổng chiều dài đã thu dọn mặt bằng khoảng 700 m trên tổng số 1300 m thuộc phía xã Song Mai, phần còn... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/10/2017
1. Mô tả tiểu dự án Bắc Giang Bắc Giang là một trong ba (03) tỉnh dự án thuộc Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng (GMS). Nhằm đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế trong tương... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/10/2017
Cơ chế giải quyết khiếu nại Cơ chế giải quyết khiếu nại là một quy trình mà các nhà quản lý dự án tiếp nhận, xem xét và giải quyết những vấn đề, những khiếu nại của cộng đồng bị ảnh hưởng.... Xem tiếp
Ngày đăng: 26/10/2017
Khung chính sách tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số của Dự án GMS2 Để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khôi phục đời sống những người bị ảnh hưởng bởi Dự án Phát... Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 127
Tổng số trong ngày: 4712
Tổng số trong tuần: 4711
Tổng số trong tháng: 65745
Tổng số truy cập: 109392