Môi trường Môi trường

Ngày đăng: 26/10/2017
Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) – bản cập nhật- cho tiểu dự án Bắc Giang là một trong năm EMP đã được chuẩn bị cho các tiểu dự án thuộc dự án Phát triển các đô thị hành lang lần thứ hai tại Việt... Xem tiếp

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 85
Tổng số trong ngày: 4850
Tổng số trong tuần: 4849
Tổng số trong tháng: 65883
Tổng số truy cập: 109530