lIÊN HỆ lIÊN HỆ

Người đại diện cơ quan: Ông Đỗ Huy Hoàng - Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 08 đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Số điện thoại: 0204 823019
Số Fax:0204 823019
Email cơ quan: pmubg2@gmail.com
Trang web cơ quan: gms2.bacgiangcity.gov.vn

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 117
Tổng số trong ngày: 4722
Tổng số trong tuần: 4721
Tổng số trong tháng: 65755
Tổng số truy cập: 109402